Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. W zakresie ochrony danych osobowych i informacji 95/46 / WE (RODO), informujemy o tym, w jaki sposób procesamy Państwo dane osobowe. 
 
 
Użytkownik może korzystać z praw dostępu do treści jego danych oraz możliwości ich poprawiania, sprostowania i kontroli.
 
1. Administratorzy danych osobowych jest Zakład Elektromechaniki Chłodniczej Adam Salachna  ul. Fabryczna 5, 34-300 Żywiec

2. Zezwolenie na przesyłanie informacji, w tym na adres kierowany na adres: zech@onet.pl

 
3. Państwa dane osobowe są na podstawie art. 6 ust. 1 świeci. f RODO, tj. w oparciu o
niezbędną konfigurację przez administratora;
 
4. Prawnie uzasadnione interesujące systemy przez administrację polegają na wykonywaniu umów
z klientami, a także oferowanie usług sprzedaży produktów i usług;
 
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie dostępne
pełna ochrona przed nieuprawionym wykorzystaniem osób;
 
6. Administrator w danych osobowych bez zgody
w jakie są dostępne przez powszechne użytkowanie tj. m.in. z Przedsiębiorstwami Krajowego
Rejestru Sądowego (CRS), czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG);
 
7) dane niejawne są dostępne inne niż uprawnione przepisy prawa;
 
8. Państwa dane nie są organizacjami i instytucjami międzynarodowymi; 
Administrator dokłada wszelkich starań, przechowanych danych osobowych,
irygacja i ochrona organizacyjna i ich przypadkowe czyszczenie,
przypadkowa utrata, zmianyą, nieuprawionym ujawnienia, korzystaniem czy transakcji,
zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych usługiuje 
Tekst prawa:
 
Administratorzy mają dostęp do danych osobowych,
 
Strona główna Administracja sprostowania Państwa danych osobowych,
 
jednostka od Administratora
 
akredytacja od Administratora ograniczenia
 
przekazane sprzeciwu z tytułu Państwa danych osobowych,
 
cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni 
 
bezskutecznego lub bezprawnego tych danych przed cofnięciem zgody,
 
dane osobowe dane osobowe,
 
przekazane raporty do środka nadzorczego.
 
Zrób to w sposób opisany powyżej w pkt. 1 i 2. 
 
 
Polityka plików cookies
1. Informacje o automatyce bez żadnych informacji, z innymi połączeniami w pliku cookie.

2. Pliki cookie (tzw. „Ciasteczka”) zawierają dane informatyczne, dostępne pliki tekstowe, które są dostępne w serwisie końcowym. Pliki cookie są dostępne w witrynie internetowej, z zawartymi danymi, czasem zawierają ich na stronie końcowej oraz unikalny numer.
 
3. Podmiotem publikującym końcowy serwis z plikami cookie oraz umożliwiającym dostęp do nich jest Administrator.
 
4. Pliki cookies są w celu: 
 
wersja zawartości stron internetowych Serwisy preferencyjne i optymalizacja stron internetowych; W zakresie tych urządzeń, które rozpoznają urządzenia do obsługi i dostosowywania do potrzeb; 
 
tworzenie anonimowych raportów za pomocą Google Analytics (pliki cookie administratora: Google Inc z siedzibą w USA), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy mogą korzystać z usług dostępu do stron internetowych, jak ulepszone ich struktury i zawartość; 
usługa sesji z obsługą, dzięki której użytkownik może nie być na każdej stronie podstronie Serwisu ponownie wprowadź wpisy loginu i hasła;
 
5. W ramach Usługodawców są dwa podstawowe rodzaje plików cookie: „sesyjne” (sesyjne) oraz „stałe” (zapisane pliki cookie). Pliki cookie „sesyjne” są tymczasowe, które są w końcowej wersji do czasu wylogowania, strony internetowej lub oprogramowania. „Stałe” pliki cookie są w końcowej wersji przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia.
 
6. W ramach Serwisu używane są następujące rodzaje plików cookie: 
 
„Podstawowe” pliki cookies, z udziałem do usług w ramach Serwisu,
 
np. uwierzytelniające pliki cookies do usług uwierzytelniania
 
w ramach Serwisu; 
 
pliki cookie związane z bezpieczeństwem, np. usługa do nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 
„Wydajnościowe” pliki cookies, zbieranie informacji o sposobie użycia
 
ze stron internetowych Serwisu; 
 
„Funkcjonalne” pliki cookie, „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika i personalizacja interfejsu urządzenia, np. w zakresie języka lub regionu,
 
z udostępnionego użytkownika, rozmiar czcionki, strony internetowe itp .; 
 
zewnętrzne pliki cookie, potrzebne zrobić Mapę Google czy też Facebooka (pliki administrator cookies:
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii)
 
7. Wiele przeglądarek internetowych domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookie w wersji końcowej. Użytkownicy serwisu mogą być dostępni w każdym czasie zmiany ustawień plików cookie.
 
Ustawienia te mogą być zmienione w ten sposób, aby zablokować automatyczną obsługę plików cookie w ustawieniach przeglądarki internetowej. Informacje o możliwościach i sposobach obsługi plików cookie są dostępne w ustawieniach konfiguracji ustawień przeglądarki internetowej. 
 
8. Ograniczenia stosowania plików cookie mogą być przeprowadzane na przykładach (np. Wyświetl mapy Google) dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
9. Więcej informacji na temat plików cookie jest dostępna na stronie http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcjach „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 
W tej polityce plików cookie można użyć fragmentu tej książki, chronione prawem autorskim, które oferuje IAB Polska. 
Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/